Geadopteerd, en dan?

> recensie LAVA Contact

Recensie in "LAVA Contact"

Boekbespreking

"Geadopteerd, en dan?" is een boek met persoonlijke verhalen over afstand doen, afgestaan zijn en hoe adoptieouders omgaan met de herkomst van hun adoptiekinderen. Er staan negentien openhartige verhalen in het boek van afstandsmoeders, adoptiekinderen en adoptieouders. Uit die verhalen blijkt dat het lang niet altijd eenvoudig is om adoptie een plaats te geven.

Zo valt in sommige interviews van adoptiekinderen te lezen dat hun adoptieouders aandacht schenken aan hun geboorteland, maar dat de kinderen dat zelf helemaal niet willen. Aan de andere kant zijn er verhalen van adoptiekinderen die van jongs af aan al denken aan hun geboorteouders. Wat wel duidelijk wordt, is dat de relatie tussen biologische ouders / adoptieouders / adoptiekinderen veel mensen in de adoptiedriehoek heel sterk bezig houdt.

In het boek staat ook een bijdrage van Femmie Juffer hoogleraar adoptiestudies aan de universiteit van Leiden. Zij pleit voor een open adoptie: een permanent lijntje naar de afstandsouder(s).

René Hoksbergen (em. hoogleraar adoptie) heeft de proloog geschreven en Tom Hendriks van de Stichting Fiom vertelt hoe vanuit de stichting het in contact brengen van geadopteerden met hun afstandsouder begeleid wordt.

Peter Benders van Stichting Adoptievoorzieningen heeft het voorwoord voor het boek geschreven.

Voor adoptiekinderen die overwegen om een rootsreis te maken, is het boek zonder meer aan te bevelen. Meerdere adoptiekinderen vertellen namelijk over hun reis naar hun geboorteland. De meesten realiseren zich dat, nadat ze hun biologische eigen ouder(s) hebben ontmoet, ze zich rustiger voelen.

Voor hen is weten waar ze vandaan komen een (bijna) ‘helend’ proces waarbij ze zichzelf ‘hervinden’ in het land waar ze er net zo uit zien als de mensen op straat, terwijl ze zich bijna allemaal ook realiseren dat ze toch ook wel erg Westers zijn.

Schrijfster Cornelie van Well heeft gestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Zij heeft meerdere boeken op haar naam staan waarin levensverhalen belangrijk zijn waaronder: ‘Dat doe je gewoon….’ Met verhalen van (ex) mantelzorgers.

Achterin staat een adressenlijst van organisaties voor geadopteerden.

Jorine de Vries

LAVA Contact 3 2012

omhoog naar boven