Geadopteerd, en dan?

> adressen

Geadopteerd, en dan?

Adreslijst

NB: bij onjuistheden, ommissies, suggesties voor aanvullingen: s.v.p. een e-mail naar de webmaster: webmaster@wijwell.nl

Organisaties voor geadopteerden:

Algemeen:

Stichting Interlandelijk Geadopteerden (SiG): www.geadopteerd.info | http://fb.geadopteerd.info

Landelijke belangenorganisatie voor geadopteerden ongeacht land van herkomst. Tijdens een van onze gezellige & sportieve evenementen en via Facebook brengt zij hen in contact met geadopteerden uit: Colombia, Peru, Brazilië, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Indonesië, Zuid-Korea en vele andere landen.

United Adoptees International (UAI): www.uai-nl.blogspot.com

Landgebonden:

Adoptieclub Nederland: www.adoptieclubnederland.nl

Ontmoetingsplek voor geadopteerde volwassenen van Nederlandse herkomst.

Arierang (Zuid-Korea): www.arierang.nl

Vereniging voor geadopteerden uit Korea.

Asalsaya (Indonesië): www.asalsaya.eu

Vereniging voor geadopteerden uit Indonesie.

Children of the Cedars (Libanon): www.childrenofthecedars.com

Stichting voor geadopteerden uit Libanon.

Kiran (india): www.kiran.nl

Vereniging voor geadopteerden uit India.

Shapla (Bangladesh): www.shapla.nl

Vereniging voor geadopteerden uit Bangladesh.

Ta Pediá (Griekenland): ta_pedia@hotmail.com

Vereniging van en voor geadopteerden uit Griekenland.

Thaise Geadopteerden Nederland (Thailand): www.thaisegeadopteerden.nl

Vereniging voor geadopteerden uit Thailand.

Wo De Gu Xiang (Taiwan): www.wix.com/verenigingwdgx/wdgx

Vereniging van en voor geadopteerden uit Taiwan.

Afstandsmoeders:

Steunpunt afstandsmoeders ( komt voort uit de Stichting Afstandsmoeders). www.afstandsmoeders.nl

 

Adoptieouders en kinderen:

Auntie(Nigeria): www.auntie.nl

De Rode Draad (China en Taiwan): www.avrd.nl

Guateninos (Guatemala): www.guateninos.nl

Inang Bayan (Filippijnen): www.inang-bayan.tk

Protea (Zuid-Afrika): www.vereniging-protea.nl

Vonk (Nepal): www.nepalvonk.nl

 

(Aspirant) adoptieouders:

Adoptieouderoverleg (AOO): www.aoo.nl

Het AdoptieOudersOverleg is een informeel samenwerkingsverband van vijf adoptieouderverenigingen met als doel de gezamenlijke belangen van hun leden te behartigen en gezamenlijke standpunten uit te dragen.

AdoptieVereniging Gereformeerde Gezindte (AVGG): www.avgg.nl

De Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte (AVGG) brengt (aspirant-)adoptieouders met elkaar in contact rondom Gods Woord.

Belangenvereniging Zelfdoeners Adoptie (BZA): www.zelfdoenersadoptie.nl

Belangenvereniging van en voor (aspirant) adoptieouders die zonder volledige bemiddeling door een Nederlandse vergunninghouder een kind wil adopteren of dit al hebben gedaan.

Landelijke Vereniging Adoptieouders (LAVA): www.adoptie.org

Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie (LOGA): www.loga.info


Onderzoek:

Adoptie Driehoek Onderzoekscentrum, gevestigd bij de Universiteit Leiden. Bundelt informatie over wetenschappelijke studies: www.adoptionresearch.nl

Homepage van de huidige hoogleraar Adoptie, mw. prof. dr. Juffer : www.socialsciences.leiden.edu/educationandchildstudies/childandfamilystudies/organisation/staffcfs/juffer.html


Portal:

Adoptie Trefpunt: www.adoptietrefpunt.nl

Adoptie Trefpunt is een online ontmoetingsplek voor geadopteerden, afstandsouder(s), aspirant-adoptiefouders en betrokkenen.

Geadopteerdonline.nl: www.geadopteerdonline.nl

Landeninformatie, hulpvragen en juridische informatie voor geadopteerden.

 

Rootsreizen, zoekacties:

Adoptieregister: www.adoptieregister.nl

Het adoptieregister is bestemd voor iedereen die open staat voor contact met haar of zijn biologische ouders of met het kind dat ooit werd afgestaan.

Colombia Roots: www.colombiaroots.com

Organisatie die niet alleen rootsreizen organiseert maar ook zoekvragen behandelt van geadopteerden Colombianen.

Colombia Roots: www.colombiatupais.com

Organisatie die zoekvragen behandelt van geadopteerden Colombianen: "Colombiatupais searches the biological families of Colombian people who have been adopted."

ISS Nederland: www.issnetherlands.nl

ISS is een internationale welzijnsorganisatie die onder meer hulp biedt bij het zoeken naar (biologische) familieleden tot in de 2e graad.

Stichting Los Hijos: www.loshijos.nl

Voor geadopteerden die op zoek zijn naar biologische familie in Colombia en die meer willen weten van hun roots of Colombia.

Vereniging Wereldkinderen: www.wereldkinderen.nl

Afdeling Roots heeft zoekprogramma’s (voor geadopteerden via Wereldkinderen) in onder meer: Brazilië, China, Colombia, Korea, Filippijnen, Haïti, India, Indonesië, Israël en Thailand.

 

Veel organisaties voor geadopteerden hebben contacten en veel ervaring met zoekacties in land van herkomst. 

Vergunninghouders:

A New Way (bemiddelt bij adopties vanuit de VS): www.anewway.nl

Meiling: www.meiling.nl

Nederlandse Adoptiestichting (NAS): www.nederlandseadoptiestichting.nl

Stichting Afrika: www.stichtingafrika-adoptie.nl

Stichting Kind en Toekomst: www.kindentoekomst.nl

Vereniging Wereldkinderen: www.wereldkinderen.nl

 

Nazorg en voorlichting:

Adoptiepraktijk Vinke: www.adoptiepraktijk.nl

Behandeling van gehechtheidsproblematiek, van Anniek Thoomes-Vreugdenhil: www.hechtingsproblemen.nl

Basic Trust (Landelijk): www.basictrust.com

Specialisten in basisvertrouwen,hechting en adoptie.

Centrum voor Diensten Rotterdam CVD (FIOM Rotterdam): www.cvd.nl

FIOM Rotterdam biedt hulp voor inwoners in Rotterdam.

Praktijk Neeltje: www.praktijkneeltje.nl

Gespecialiseerd in opvoedingsondersteuning, hulpverleningen, voorbereiding en verwerking van rootsreizen aan: adoptiegezinnen, geadopteerde jongeren en volwassenen

Praktijk voor Verliescounseling: www.praktijkvoorverliescounseling.nl

Gespecialiseerd in rouw- en verliesgevoelens na een rootsreis en het rouwen om het afgestaan zijn.

Roots of S.A.M: www.rootsofsam.nl

Roots of S.A.M. is een samenwerkingsverband van drie onafhankelijke therapeuten met een expertise op het gebied van basisvertrouwen, hechting en adoptie. Praktijken in Amsterdam, Delft en Amersfoort.

Stichting Adoptievoorzieningen (Landelijk): www.adoptie.nl

Voor voorlichting over adoptie, nazorg aan adoptieouders en geadopteerden en professionals voor professionals.

Stichting Altra (FIOM Amsterdam): www.fiom-amsterdam.nl

FIOM Amsterdam biedt hulp voor inwoners in Amsterdam en omstreken.

Stichting Ambulante Fiom (Landelijk): www.fiom.nl

Voor vragen over zwangerschap, adoptie en zoekacties. Vestigingen in: Alkmaar, Breda, Eindhoven, Groningen, Goes, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen en Zwolle.

Stichting Stade Utrecht (FIOM Utrecht): www.stichtingstade.nl

Stichting Stade is werkzaam op het gebied van welzijnswerk en hulpverlening voor bewoners van Utrecht.

Triobla: www.triobla.be

Organisatie die de drie betrokkenen uit de adoptiedriehoek samenbrengt.

Zo Zorgoplossingen: www.zo-zorgoplossingen.nl

ZO! is een kleine onafhankelijke praktijk voor kinderpsychologie, jeugdpsychologie en orthopedagogiek. Voor kinderen, jongeren tot ongeveer 25 jaar, ouders en scholen.

Theraiepraktijk Manawee: www.manawee.nl

Carolien Postema verzorgt een praktijk voor relatie- en gezinstherapie, specifiek voor gezinnen waarvan de kinderen zijn geadopteerd.

omhoog naar boven