Geadopteerd, en dan?

> voorwoord

Geadopteerd, en dan?

Voorwoord

Adoptie en afstand hebben op biologische ouders, geadopteerde en adoptieouders een leven lang invloed. Voorlichting en nazorg zijn dan ook van groot belang. Er is in de loop van de laatste twintig, dertig jaar een grote bewustwording ontstaan over het belang van openheid in adoptie.

Ook over de ingrijpende gevolgen van adoptie voor alle partijen in de driehoek is gelukkig veel meer bekend. Wij juichen de komst van dit boek toe, omdat het bijdraagt aan de voorlichting en bewustwording van alle betrokkenen bij adoptie.

Bijna alle geadopteerden zijn op een zeker moment bezig met hun adoptie. De mate waarin verschilt. Vragen die spelen zijn: Waarom ben ik afgestaan? Wie zijn mijn biologische ouders en hoe gaat het met hen? Lijk ik op mijn biologische ouders? Hoe zou het zijn om in mijn geboorteland te leven?
Voor sommigen is het voldoende om over deze vragen na te denken. Anderen willen erover praten. Weer anderen gaan op zoek naar hun biologische familie. De meeste geadopteerden die aan het woord komen, zijn positief over hun adoptieouders en over hun zoektocht naar hun biologische ouders. Een enkel verhaal beschrijft een meer moeizame verhouding met de adoptieouders of biologische ouders.

De verhalen belichten de vele situaties die voorkomen. Diverse partijen beschrijven vanuit hun eigen perspectief, kennis en ervaringen. Dat is tevens de kracht van het boek. De diversiteit van de verhalen is boeiend! Soms met een goede afloop, soms met een moeizame afloop, maar altijd betekenisvol en leerzaam.

De verschillende aspecten die uit de verhalen naar voren komen, worden ook besproken en bediscussieerd in de voorbereidingsbijeenkomsten en in de nazorg. Wij verwachten dan ook dat zowel (aspirant) adoptieouders, als geadopteerden die bezig zijn met het thema roots, in dit boek veel aanknopingspunten zullen vinden.

Peter Benders, Directeur/bestuurder van Stichting Adoptievoorzieningen.

Stichting Adoptievoorzieningen is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt.
www.adoptie.nl

omhoog naar boven