De vier sleutels

> inleiding

Inleiding

voor het boek "De vier sleutels"

In 2006 is het 25 jaar geleden dat in Den Haag het eerste initiatief tot een Exodus-huis werd genomen. Een aantal jaren later werd dit initiatief gevolgd door de oprichting van de stichting ISNA, die zich bezig hield met vrijwilligerswerk onder gedetineerden en ex-gedetineerden. Inmiddels zijn deze initiatieven uitgegroeid tot de landelijke organisatie Stichting Exodus Nederland, met twaalf aangesloten lokale Exodus-stichtingen, meer dan tien Exodus-huizen, en ruim 1000 vrijwilligers die zich in tal van groepen binnen en buiten gevangenissen inzetten.

Exodus heeft zich zo ontwikkeld tot een bloeiende organisatie, waarbinnen heel gewone mensen uiting geven aan de waarde die zij toekennen aan het gegeven dat in onze samenleving het opleggen van vrijheidsstraffen een terechte maar vrijwel altijd tijdelijke zaak betreft. Dat heeft doorgaans ook alles te maken met geloven: met de kijk die mensen hebben op andere mensen en op het samen-leven. Iedereen telt, niemand mag worden afgeschreven, mensen verdienen altijd een nieuwe kans. En laat de samenleving als geheel daar nu ook nog bij gebaat zijn…!

Toch mag het bestaan van Exodus niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Zo lang als de organisatie nu bestaat, zo lang al duurt de discussie over de financiering ervan voort. Hoe vervelend dat ook soms kan zijn, één voordeel heeft het: het dwingt Exodus om voortdurend scherp naar het eigen functioneren te blijven kijken.

Ook dit boek van Cornelie van Well is daar een voorbeeld van. In dit boek wordt op een eerlijke en open wijze verslag gedaan van het werk dat in Exodus-verband wordt verricht. Bewoners van Exodus-huizen, medewerkers, buren, vrijwilligers, ex-bewoners… ze passeren allemaal de revue. Geen opsomming van succesverhalen, maar schetsen uit levens van mensen die ieder vanuit hun eigen verleden hun eigen toekomst tegemoet zien. Moge het lezen van dit boek u inspireren tot het leveren van uw eigen bijdrage aan de terugkeer van (ex-)gedetineerden in onze samenleving.

Rien Timmer

Directeur Stichting Exodus Nederland

omhoog naar boven