Dat doe je gewoon…

> publiciteit > Chronisch Ziek

Magazine 2002 Chronisch Ziek

(zomer 2002)

Mantelzorgers steunen chronisch zieken

Mevrouw Zuidman is 71 jaar en zorgt voor haar man die lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Ellen Schoorl is 40 jaar en moeder van drie kinderen; een van haar kinderen is een meervoudig gehandicapt meisje. Judith de Jong is 23 jaar en heeft een moeder met een erfelijke spierziekte. Dit zijn drie voorbeelden van mensen die voor een dierbare zorgen. Zij zijn mantelzorgers. In het boek Dat doe je gewoon… vertellen zij over hun leven als mantelzorger. In het boek, geschreven door Cornelie van Well, worden in totaal 17 mantelzorgers geportretteerd.

Mantelzorgers zijn gewone mensen zoals iedereen, jong of oud, man of vrouw, rijk of arm; maar allen met één overeenkomst: ze zorgen voor iemand uit hun naaste omgeving. Het zijn de maatjes, de bondgenoten van de mensen die door een chronische ziekte of aandoening soms een beetje hulp uit hun omgeving nodig hebben. Mantelzorgers vinden het ook heel vanzelfsprekend om die hulp te bieden: dat doe je gewoon... Maar mantelzorg is soms helemaal niet zo gewoon; sommige mensen zorgen 24 uur per dag 7 dagen per week. ‘Ongeveer zes jaar geleden werd mijn man dement. Voor mij was het duidelijk dat ik hem nooit meer een dag alleen kon laten, want dat zou gevaarlijk zijn,’ aldus mevrouw Zuidman.

Uit de portretten in het boek wordt duidelijk hoe mantelzorgers leven. Overbelasting ligt op de loer. Naarmate de zorg langer duurt of intensiever wordt, is er steeds minder tijd voor ontspanning en een eigen leven. Het blijkt ook dat met name ouderen hun kinderen niet te veel lastig willen vallen, want ‘de kinderen hebben het al zo druk’.

De verhalen zijn belangrijk voor andere mantelzorgers. Ze kunnen lezen dat er meer mogelijkheden zijn dan wellicht eerder gedacht om hulp te krijgen, om de zorg af en toe even uit handen te geven. Bovendien kunnen ze ervaren dat ze er niet alleen voor staan; er zijn anderen in dezelfde situatie. Ook is het boek leerzaam voor buitenstaanders; vroeg of laat worden velen van hen ook mantelzorgers.

Magazine 2002 Chronisch Ziek is een uitgave van de Stichting Week van de Chronisch Zieken.

omhoog naar boven