Dat doe je gewoon…

> publiciteit > LVG Nieuws (juli 2002)

LVG Nieuws 92/5

juli 2002

Voor u gelezen...

Dat doe je gewoon...portretten van mantelzorgers

Het leeuwendeel van de zorg voor gehandicapten chronisch zieken en ouderen wordt geleverd door mensen uit hun naaste omgeving gezins- en familieleden, vrienden, buren, kennissen.

Deze mantelzorgers zijn het fundament van onze gezondheidszorg. Zij bieden maar liefst 80% van alle zorg. Zonder de mantelzorgers zou de zorg voor zieken ouderen en gehandicapten feitelijk onmogelijk en onbetaalbaar zijn. De meeste mantelzorgers vinden hun inzet vanzelfsprekend. Daarom de titel van dit boek 'Dat doe je gewoon'.

In het boek staan 17 portretten van mantelzorgers. Daaruit blijkt hoe zeer de mantelzorg hun dagelijks leven beïnvloedt. De verantwoording kan leiden tot overbelasting of tot een niet gekozen isolement. Anderen putten er voldoening uit. Maar in alle portretten wordt duidelijk deze mensen hebben niet om de situatie gevraagd. Het is ze overkomen en ze hebben het opgepakt. Met een grote inzet waarbij sommigen zich gelukkig realiseren dat het ook belangrijk is af en toe tijd te nemen voor jezelf. Dit boek bevat nuttige adressen en websites onder andere voor praktische en emotionele ondersteuning. Het boek is voornamelijk een ‘mensen boek’ geworden. Interessante -zij het wel (te) uitgebreide- verhalen van gewone mensen in ongewone omstandigheden. Hoe pakken ze het op hoe gaan ze ermee om. Dat stemt tot nadenken.

Het is boeiend niet alleen voor lotgenoten, maar ook voor mensen die niet direct in aanraking komen met mantelzorg. Want iedereen kan er mee te maken krijgen. Ongevraagd en onverwacht. En dan is mantelzorg toch niet zo gewoon...

(GvB)

omhoog naar boven