Dat doe je gewoon…

> publiciteit > Nederlands Dagblad

Nederlands Dagblad

30 mei 2002

LOT en Dat doe je gewoon...

‘Mantelzorgers staken niet’

van onze redactie samenleving

BUNNIK – “Mantelzorgers staken niet”, zegt voorzitter Gerrit Jan van Otterloo van LOT, de Vereniging van Mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vrijwillig voor hun naaste(n) zorgen. “Ze houden van de mensen aan wie ze zorg verlenen. En dus laten ze die niet in de kou staan.”

Gisteren heeft LOT een brief gestuurd aan de informateur en de drie beoogde regeringsfracties om de komende kabinetsperiode de ondersteuning van mantelzorgers verder uit te bouwen, als het even kan. Maar in ieder geval niet af te breken. En daar is Van Otterloo nog helemaal niet gerust op. “Mantelzorgers, van wie er anderhalf miljoen zijn in Nederland, hebben het nooit verder gebracht dan een randverschijnsel.

Onder de afgelopen kabinetten is een eerste begin gemaakt met hun ondersteuning. Laat nou die paar prachtige bloemen die op de puinhopen van Paars groeien, niet doodgaan.”

Portretten

Ook presenteerde LOT gisteren het boek Dat doe je gewoon..., waarin zeventien portretten van mantelzorgers zijn opgetekend. Met dat boek wil LOT inzicht verschaffen in het ,,denken en doen van mantelzorgers''.Dat is geen overbodige luxe, meent de vereniging, want het is een groep met een grote verscheidenheid. Kinderen die hun ouders verzorgen, ouders die hun kind verzorgen, mannen hun vrouw, vrouwen hun man, enzovoort.Maar moet alle naastenliefde tegenwoordig dan geprofessionaliseerd worden, zo kun je je afvragen? Ja, vindt LOT, want wat alle mantelzorgers kenmerkt, is dat het hen allemaal op hun tijd wel eens te veel kan worden. De maatschappij is veranderd, versneld, en je naaste verzorgen kun je er veel moeilijk dan vroeger 'zo maar even bij doen'. Van Otterloo: “Veel zieke mensen kunnen in hun thuissituatie wonen dankzij de mantelzorgers. Maar als de ziekte lang duurt, of de verzorging zwaarder wordt, dan kan het te veel worden. En als mantelzorgers omvallen, komen er meer mensen op de wachtlijst. En ze vallen om, als ze onder te grote druk komen te staan. Het moet een keuze blijven tot hoeverre je mantelzorg wilt en kunt geven. De grens van wat 'normale zorg' voor je naaste is, moet niet overschreden worden.”

LOT wil daarom een aantal maatregelen, zoals langdurig betaald zorgverlof, meer flexibiliteit tussen mantelzorg en de reguliere gezondheidszorg (“Vakantieopnames in verpleeghuizen bijvoorbeeld”) en een goede onkostenvergoeding van de extra kosten die mantelzorgers maken. “Nu kunnen ze die nergens declareren.” En de mogelijkheid van belastingaftrek biedt maar zeer beperkt soelaas, omdat veel zieken in de lage inkomensgroepen zitten en dus niet erg profiteren van die aftrek. In het huidige maatschappelijk bestel staat echter eigenlijk geen enkele partij te dringen om dit soort wensen uit te voeren. Het is daarom volgens de vereniging aan de overheid om hierin een “regisseursrol” te vervullen.

Job Cohen

In het boek Dat doe je gewoon... (uitgeverij de Tijdstroom, Leusden) schrijft burgemeester Job Cohen van Amsterdam een voorwoord. Zijn vrouw heeft de chronische ziekte multiple sclerose en is inmiddels volledig afhankelijk van thuiszorg, vrienden, haar dochter “en ook van mij”. Cohen: “Ben ik dan een mantelzorger? Ja, eigenlijk wel, want je bent mantelzorger als je meehelpt aan de verzorging van iemand uit je naaste omgeving.”

©Nederlands Dagblad

omhoog naar boven