Dat doe je gewoon…

> publiciteit > Nieuwsbode

de Nieuwsbode

4 juli 2002

Cornelie van Well laat mantelzorgers aan het woord

Nieuw boek: ‘Dat doe je gewoon…’ doorAngeline ten Berge

DRIEBERGEN - Onlangs verscheen het tweede boek van humanisticus en geestelijk raadsvrouw Cornelie van Well (1952). Ze interviewde zeventien mantelzorgers en ontdekte dat het leven van mantelzorgers gevuld is met plezier en voldoening, maar dat overbelasting een bedreiging vormt. De verhalen van mantelzorgers zijn belangrijk en leerzaam, want vroeg of laat wordt bijna iedereen mantelzorger. Het boek bevat ook adressen van ondersteunende organisaties en nuttige websites.

In de periode waarin Cornelie van Well haar eerste boek -over het leven van extreem kleine mensen- afrondde, was haar moeder al een tijd lang ziek. “Haar man Frans zorgde voor haar, zeven dagen per week en 24 uur per dag, en hij vond: dat doe je gewoon”, vertelt Cornelie, daarmee meteen de titel van haar boek verklarend.
“Ik ben daarover gaan nadenken en ik heb contact gezocht met mensen van het Steunpunt Mantelzorg en Lot, de vereniging van mantelzorgers. Toen ik eenmaal wist dat ik daarover mijn boek wilde schrijven, ben ik in mijn eigen netwerk en via Lot en het internet op zoek gegaan naar mantelzorgers.
In mijn boek komen twaalf vrouwen en drie mannen aan het woord, van jong (13) tot oud (72). Die zeiden het ook heel vaak: dat doe je gewoon!

Burgemeester Job Cohen, een van de anderhalf miljoen mantelzorgers in Nederland, heeft het voorwoord geschreven.” In het boek vertellen mantelzorgers in verschillende relaties hun verhaal “Er zijn kinderen die voor hun ouders zorgen en ouders die voor hun kinderen zorgen. Ik laat ook een man aan het woord, die zichzelf helemaal niet ziet als mantelzorger, maar zijn leven staat wel helemaal in het teken van de zorg voor zijn slechtziende vrouw en kinderen. Sommige geïnterviewden zijn intussen ex-mantelzorger en de meesten vallen in een zwart gat als degene die ze verzorgd hebben, er niet meer is. Het is heel interessant te zien wat mensen dan gaan doen, bijvoorbeeld met hun ervaring andere mensen helpen en een telefoonlijn voor mantelzorgers opzetten.”

Toename

Cornelie van Well is ervan overtuigd dat het verschijnsel mantelzorg in de toekomst zeker nog omvangrijker zal worden. “Mensen worden ouder en oudere mensen blijven langer thuis wonen, verzorgings- en verpleeghuizen hebben lange wachtlijsten en professionele zorg wordt steeds schaarser. Bovendien wonen families niet meer bij elkaar in de buurt en de ouderwetse burenhulp verandert ook. Als we niet oppassen, wordt er een steeds groter beroep gedaan op steeds minder mantelzorgers, en dan wordt de warme mantel van de liefderijke zorg een loden mantel die een zware last is.

Daarom heb ik in het laatste hoofdstuk van het boek een metafoor opgenomen: als je in een vliegtuig krijgt uitgelegd hoe de zuurstofmaskers werken, wordt er heel nadrukkelijk bij gezegd dat ouders met kinderen eerst voor zichzelf moeten zorgen en dan pas voor hun kinderen. Zo is het met mantelzorgers ook want je kunt alleen maar goed voor een ander zorgen als je goed voor jezelf zorgt.”
Ze heeft haar boek een positieve lading meegegeven. “Ik wil laten zien dat mantelzorg wel erg zwaar is maar dat je ook hulp en steun kunt zoeken bij de steunpunten.

Voor heel veel mensen is dat moeilijk, want dan moeten ze toegeven dat zorgen voor een dierbare zwaar is. Ik heb het boek geschreven voor de mantelzorgers zelf, maar ook voor de professionals om hen heen en voor de familie. Ik heb het niet bedoeld als wetenschappelijk boek want die zijn er genoeg. Eerder wil ik de persoonlijke verhalen laten werken als een eye-opener, waardoor de omgeving zich bewust wordt van het verschijnsel mantelzorg en ziet wat het inhoudt als iemand langdurig voor een ander zorgt. Ik heb de mensen zelf aan het woord gelaten en in hun eigen stijl laten vertellen over hun manier van zorg verlenen. Verreweg het grootste deel van de zorg voor zieken, gehandicapten en ouderen wordt geleverd door ouders, kinderen, buren, vrienden en kennissen.

Dat vinden de mensen die zorgen vaak heel vanzelfsprekend, maar sommigen geven er wel hun baan of hun carrière inclusief pensioenopbouw voor op. Het is puur vrijwilligerswerk en de samenleving kan beslist niet zonder hen. Steun uit de directe omgeving, in de vorm van een luisterend oor en een begrijpend woord, is voor mantelzorgers belangrijk, want alleen met die steun houden ze het vol.”

Cornelie van Well, Dat doe je gewoon... Portretten van mantelzorgers.

Uitg. De Tijdstroom. ISBN 90 5898 026 X. Prijs 18 euro. Voor meer informatie www.wijwell.nl

omhoog naar boven