Dat doe je gewoon…

> inleiding

Inleiding

Het leeuwendeel van de zorg voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen wordt geleverd door mensen uit hun naaste omgeving (gezinsleden, familieleden, vrienden, buren en kennissen). Deze zogenaamde mantelzorgers vormen het fundament van onze gezondheidszorg: zij geven 80% van alle zorg. Zonder de mantelzorgers zou de zorg voor mensen die in hun dagelijks leven geholpen moeten worden onmogelijk zijn.

De meeste mantelzorgers vinden dat de zorg voor hun dierbaren vanzelfsprekend is. Die gedachte sluit helemaal aan bij de titel van dit boek 'Mantelzorg dat doe je gewoon'. Het is positief om te zorgen, om iets voor anderen te doen. Helaas zijn veel mantelzorgers zwaar belast. Sommigen zo zwaar dat ze over hun eigen grenzen heen gaan en een groot risico vormen om zelf patiënt te worden. Dit geldt vooral voor degenen die langdurig en/of intensief zorgen. In Nederland zijn naar schatting een half miljoen mantelzorgers zwaar belast. Voorkomen moet worden dat deze mantelzorgers de zorg niet meer aankunnen en zelf patiënt worden. Het is daarom nodig dat de positie van alle mantelzorgers verbeterd wordt. Om deze reden is dan ook de LOT, Vereniging van Mantelzorgers opgericht. Achter in het boek (bij de adressen) vindt u meer informatie over de LOT. [op deze website vindt u deze gegevens hier]

Ik ben blij met het verschijnen van dit boek. Het geeft op een indringende en aansprekende manier aan hoe mantelzorgers leven, hoe zij omgaan met problemen en hoe zij plezier hebben in het leven waarin hun dierbare zo'n belangrijke plaats inneemt. Het boek maakt de buitenwereld duidelijk wat het betekent om langdurig voor iemand te zorgen. Verder denk ik dat door het lezen over de ervaringen van anderen mantelzorgers het idee krijgen dat ze niet alleen staan; er zijn anderen met dezelfde soort ervaringen. De LOT zal het boek daarom ook gebruiken als geschenk voor onze leden.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruikt om het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dank te zeggen voor haar financiële bijdrage waardoor deze uitgave mogelijk is geworden.

Arie Ouwerkerk
(directeur LOT)

omhoog naar boven