De boeken van Cornelie van Well

De tien boeken van haar verschenen bij Uitgeverij "de Tijdstroom" en Uitgeverij de Graaff.

Kort maar krachtig

Portretten van extreem kleine mensen

Kort maar krachtig

Volwassen mensen die kleiner zijn dan 150 cm heten in de volksmond 'lilliputters'. De geneeskunde spreekt van 'achondroplasten'. In Nederland leven enkele duizenden van deze extreem kleine mensen, waarvan ongeveer 1400 achondroplasten. In dit boek gaat het om de levensverhalen van extreem kleine mensen.

uitverkocht »

Dat doe je gewoon...

Levensverhalen van mantelzorgers

Dat doe je gewoon

Het leeuwendeel van de zorg voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen wordt geleverd door mensen uit de naast omgeving: gezinsleden, familieleden, vrienden, buren of kennissen. Deze zogenaamde mantelzorgers vinden dat de zorg voor hun dierbaren vanzelfsprekend is. Die opvatting sluit helemaal aan bij de titel van dit boek: “Dat doe je gewoon…”

bestellen »

Diagnose: schizofrenie

vijftien levensverhalen van familieleden

diagnose schizofrenie

Ongeveer 1 op elke 100 Nederlanders treft het noodlot van schizofrenie. Centraal in het boek staan familieleden die leven met iemand die lijdt aan schizofrenie. De meeste inzichten uit de medische wetenschap komen aan de orde. Het boek is ook interessant voor de kring van mensen om de directe familie heen. Veel mensen ervaren (te) weinig begrip uit deze kring.

bestellen »

Van lood naar goud

Inspirerende verhalen van "ervaringsdeskundigen" over menselijk lijden en het overwinnen daarvan

van lood naar goud

Dit boek gaat over mensen die vanuit een eigen intensieve levensgebeurtenis anderen zijn gaan ondersteunen. Deze personen zijn geconfronteerd met vragen naar de zin van het leven en hebben daar eigen antwoorden op gevonden. Zij hebben het “lood” van de moeizame ervaringen getransformeerd naar het “goud” van het helpen van anderen!

bestellen »

De vier sleutels

Terug in de samenleving

diagnose schizofrenie

Het is voor een ex-gedetineerde niet eenvoudig om succesvol terug te keren in de maatschappij. Zonder intensieve hulp van de omgeving lukt dat haast zelden. De stichting Exodus begeleidt met vele vrijwilligers gemotiveerde gedetineerden, vanaf de laatste periode van hun detentie, tot en met de terugkeer in de samenleving.

bestellen »

Een kwetsbaar mens

17 verhalen uit de forensische psychiatrie

van lood naar goud

In dit boek staan zeventien verhalen over de forensische psychiatrie. Naast de verhalen van gedetineerden en ouders leest u ook de bijdragen van twee psychiaters, twee geestelijk verzorgers, een advocaat, een familievertrouwenspersoon, een penitentiair inrichtingswerker, een begeleider van een TBS kliniek en twee vrijwilligers.

bestellen »

Kleinkind onbereikbaar

Verhalen over verbroken relaties tussen grootouders, ouders en kleinkinderen

In dit boek leest u de verhalen van grootouders die geen contact meer hebben met hun kleinkinderen. Daarnaast zijn ook ouders geïnterviewd die besloten hebben dat de grootouders geen contact meer mogen met hun kleinkinderen en kleinkinderen vertellen hun verhaal. Het zijn schrijnende verhalen. Deskundigen geven hun mening en adviezen. »

bestellen »

Geadopteerd, en dan?

Persoonlijke verhalen van geadopteerden, afstandsmoeders en adoptieouders

Er zijn ongeveer 55.000 geadopteerden in Nederland. De meesten hiervan komen van verre continenten. Het boek bevat niet alleen heftige ervaringsverhalen van de mensen die geadopteerd zijn, maar ook van afstandsmoeders en adoptieouders Daarnaast komt ook een vertegenwoordiger van Fiom en twee hoogleraren aan het woord. »

bestellen »

Tango met jeugdzorg

Ervaringen van (pleeg)ouders, jongeren en professionals

In dit boek staan verhalen van ouders en kinderen die met jeugdzorg te maken hebben en personen die werken bij jeugdzorg. Daarnaast biedt het boek ook interviews met een bestuurder van BJZ, een advocaat, een kinderrechter, een parlementariër van de Tweede Kamer, medewerkers van cliëntenforum en oudernetwerk, een opleider en medewerkers van de inspectie jeugdzorg. »

bestellen »

Een gezinsdrama

verhalen van betrokkenen

Ruim 25 jaar geleden werden twee kleine kinderen door hun moeder gedood, waarna de moeder een einde aan haar leven maakte. Cornelie van Well kende het gezin en maakte de nasleep mee. De ontzetting van de ontdekking, hoe de vader met het drama omging, de reacties van buren en vrienden. Na 25 jaar is de tijd aangebroken om terug te kijken op de gebeurtenissen van destijds. »

bestellen »

Contact: cornelie@wijwell.nl