Een kwetsbaar mens

> Recensie Medisch Contact

Recensie in "Medisch Contact"

In het orgaan van de KNMG schrijft Lucas Mevius de volgende recensie:

Crimineel of patiënt

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over ontsnapte tbs’ers. Ook verscheen begin dit jaar de speelfilm TBS. Toch is het beeld dat veel mensen hebben van tbs en forensische psychiatrie eenzijdig. Vaak wordt alleen de criminele kant van het verhaal belicht.

Het boek Een kwetsbaar mens van Cornelie van Well laat een geheel andere kant van tbs en forensische psychiatrie zien. In het boek vertellen verschillende direct betrokkenen over hun ervaringen in de forensische psychiatrie en met patiënten. Onder anderen ouders, psychiaters, geestelijk verzorgers, penitentiaire inrichtingmedewerkers en ook patiënten zelf komen aan het woord. Allen zijn zeer openhartig.

De zeventien verhalen schetsen de kwetsbaarheid van de patiënten en het verdriet en de vele moeilijkheden die de betrokkenen op hun zoektocht naar hulp tegenkomen.

Het is indrukwekkend te lezen na hoeveel omwegen iemand uiteindelijk pas op de goede plaats terechtkomt en de juiste behandeling krijgt. Vaak worden patiënten eerst meerdere malen opgesloten omdat niet duidelijk is dat ze een psychiatrische stoornis hebben. Niet zelden wordt de juiste zorg pas verleend nadat de patiënt een ernstig misdrijf heeft gepleegd. Een gedetineerde vertelt bijvoorbeeld openhartig over een moord die hij beging.

Een kwetsbaar mens is geen opsomming van misstanden, maar geeft een uitgebreid en realistisch beeld van de lange weg naar de juiste behandeling. De zin ‘dit was allemaal te voorkomen geweest’ loopt als een rode draad door het boek.

Uit: Medisch Contact 16 mei 2008 blz. 852

omhoog naar boven