Kort maar Krachtig

> persberichten > artikel in 'Opzij'

April 2001: Recensie in Opzij (p. 91)

In Nederland leven ongeveer 1400 mensen met achondroplasie. In Kort maar krachtig geeft Cornelie van WeIl 21 portretten van deze extreem kleine mannen, vrouwen en kinderen, die vroeger dwergen of lilliputters werden genoemd.

Van Well raakte geïnteresseerd in het onderwerp toen vrienden van haar een dochter met achondroplasie kregen. Ze merkte dat er weinig informatie over de ziekte voorhanden is en wil met haar boek de leemte vullen. Kort maar krachtig is inderdaad zeer informatief, maar absoluut niet droog. De indringende interviews zijn voor iedereen lezenswaardig. Duidelijk is dat sommige kleine mensen veel meer moeite hebben (gehad) met het accepteren van hun ziekte dan anderen. Een kwestie van karakter en opvoeding. Ook het al dan niet krijgen van kinderen komt uitgebreid aan de orde. (De Tijdstroom, f 39,-)

lees andere berichten in de pers