Diagnose: schizofrenie - vijftien levensverhalen van familieleden

> achterflap

De tekst op de achterflap:

Ongeveer 1 op elke 100 Nederlanders treft het noodlot van schizofrenie.
Schizofrenie is een psychiatrisch syndroom dat chronisch van karakter is. Hevige angsten, soms met wanen of hallucinaties, bepalen het leven van de getroffenen, zij het dat al te heftige emoties veelal worden afgedempt met zware medicijnen. Schizofrenen (en hun omgeving) hebben een verstoord leven: altijd het gevaar van een psychose, altijd de noodzaak van (pieken en dalen afvlakkende) medicijnen, nooit méér dan een gehandicapt sociaal leven.

De aandoening is slecht bespreekbaar: de geneeskunde is soms traag of vaag in de diagnostiek, de getroffen patiënten en hun omgeving hebben vaak veel tijd nodig voor verwerking en zijn nogal eens terughoudend met informatie ‘naar buiten’, de meer perifere omgeving van patiënten heeft vaak nog een reflex van vermijding als het om chronische psychiatrische aandoeningen gaat. Allemaal geen bevorderlijke factoren voor isolement doorbrekende activiteiten.

Het is in dit licht heel belangrijk dat er eindelijk een betrokken auteur is opgestaan die de problematiek ‘van binnenuit’ beschrijft. Middels i6 interviews, waarvan 15 met familieleden en één met een klinisch psycholoog, wordt in dit boek heel erg duidelijk hoe ouders, kinderen, partner, broer of zus leven met de ziekte van een geliefd persoon.

Cornelie van Well is een begenadigd auteur. Zij schreef eerder interview-boeken over “extreem kleine mensen” (ten onrechte wel lilliputters genoemd) en over de veeleisende wereld van de mantelzorgers. Haar opleiding tot humanisticus geeft haar de juiste achtergrond en ze heeft bovendien een heel empatische benadering van de mensen die ze wil portretteren. Voor dit boek over de omgeving van mensen met schizofrenie is ze ervaringsdeskundige vanwege een familielid in haar onmiddellijke omgeving. Naast het schrijven van boeken heeft zij een praktijk voor levensvragen.

omhoog naar boven