Diagnose: schizofrenie - vijftien levensverhalen van familieleden

> psychoses

Psychoses

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische aandoening waar ongeveer honderdduizend Nederlanders aan lijden. Meestal openbaart de ziekte zich tussen het l6de en 26ste levens jaar. Schizofrenie wordt gekenmerkt door het optreden van psychoses, periodes waarin het contact met de werkelijkheid ernstig is verstoord. Schizofreniepatiënten kunnen in de war zijn, last hebben van waanbeelden, stemmen horen, complotten vermoeden of het idee krijgen achtervolgd te worden.
Sommige patiënten hebben één keer in hun leven last van een psychose, anderen voortdurend. Na een psychose kunnen ze lang last houden van somberheid en gebrek aan initiatief.

Neurowetenschappers veronderstellen dat schizofrenie een stoornis is in de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Het ontstaan van die stoornis wordt veroorzaakt door een mengeling van genetische- en omgevingsfactoren, zoals geboortetrauma’s, virale infecties, stress en blootstelling aan drugs.
Schizofrenie is een chronische ziekte maar wel te behandelen met anti psychotica. Naast medicijnen is therapie noodzakelijk om patiënten te leren hun leven weer op te pakken.

Een op de tien schizofreniepatiënten brengt zichzelf om het leven, meestal binnen vijf tot zeven jaar na de eerste psychose. Veelal gebeurt dat niet onder invloed van wanen en bevelshallucinaties. Juist in de periode na een psychose, als patiënten beseffen hoe somber hun toekomstperspectief is, is de kans op zelfdoding groot. Niet voor niets omschreef een Amerikaanse deskundige schizofrenie als "de wreedste en meest ontwrichtende van alle psychiatrische stoornissen". Schizofreniepatiënten komen door hun ziekte vaak in een isolement terecht. Ze zijn veelal werkloos, hebben geen partner, vrienden haken af, en de kans is groot dat zij altijd afhankelijk zullen blijven van hulpverleners. Een aanzienlijk deel van de patiënten is verslaafd aan drugs. Hasj, cocaïne en heroïne moeten stress en angsten verminderen en sombere gevoelens wegnemen. Verdovende middelen leiden echter tot nog meer ellende omdat ze psychoses kunnen uitlokken.

Onderzoek heeft aangetoond dat 8 procent van de schizofreniepatiënten ooit geweld heeft gebruikt tegen over 2 procent van de gemiddelde bevolking. Meestal vormen wanen de directe aanleiding tot een delict.

Uit onderzoek in Den Haag blijkt dat patiënten met schizofrenie, vooral door hun kwetsbaarheid, drie keer vaker slachtoffer van criminaliteit worden dan de gemiddelde Nederlander.

[Volkskrant 16 november 2002]

omhoog naar boven